Hovorca roka 2017, vyberte ho Vy!

Porota

Odbornú porotu zostavuje organizátor AHS.

1. Ceny Hovorca roka 2017, podľa Štatútu udeľuje odborná porota pozostávajúca z maximálne 11 osobností, ktorá ocení najlepších hovorcov v jednotlivých kategóriách a TOP Hovorcu roka 2017. Porotu zostavuje organizátor AHS.

2. Odbornú porotu tvoria

a) významné osobnosti v oblasti mediálnej komunikácie, public relations, reklamy a žurnalistiky, 
b) osoby staršie ako 18 rokov, ktoré sú štátnymi príslušníkmi Slovenskej republiky alebo majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
c) členom odbornej poroty môže byť aj osoba, ktorá je členom AHS, alebo osoba, ktorá bola v minulosti ocenená ako Hovorca roka v ktorejkoľvek z kategórií vrátane Ceny TOP Hovorca roka,
d) počet členov poroty nesmie presiahnuť 11 osôb,
e) predsedom poroty je predseda Asociácie hovorcov Slovenska.

3. Každý z oslovených porotcov nominuje päť kandidátov v každej z kategórií, ktorí spĺňajú podmienky na udelenie ocenenia podľa tohto štatútu. Piati kandidáti, ktorí získajú najvyšší počet bodov po sčítaní všetkých hodnotiacich hárkov sú nominovaní do shortlistu Hovorca roka 2017. Následne o víťazoch shortlistov v kategóriách Samospráva a neziskový sektor, Štátna správa a štátny sektor a Privátny a komerčný sektor rozhodne novinárska obec v online hlasovaní na www.hovorcaroka.sk.

4. Držiteľa ocenenia TOP Hovorca roka, ktorý spĺňa podmienky na udelenie ocenenia podľa tohto štatútu nominuje po vzájomnej dohode odborná porota.

4. Porota by pri svojom rozhodovaní mala zohľadniť predovšetkým tieto kritériá:

Hlavné kritérium je profesionalita. Pod týmto pojmom je treba vnímať viac daností a schopností.  Hovorca roka by mal byť príkladom, to znamená, že jeho vystupovanie charakterizuje príkladná/-é/-ý:

1. Komunikačné zručnosti

- dostupnosť
- zrozumiteľnosť
- reagovanie na položenú otázku
- profesionálne vystupovanie

2. Odbornosť v oblasti

- všeobecný prehľad
- rešpekt v organizácii
- práca s odbornými témami
- práca s backgroundom

3. Zmena vyplývajúca z kampane

- vedenie komunikačných kampaní
- prínos pre reputáciu organizácie
- proaktívna komunikácia nových tém
- iniciácia pozitívnych zmien v organizácii

4. Etické správanie

- osobná integrita
- správanie sa na sociálnych sieťach
- neposkytovanie zavádzajúcich informácií
- jednotný prístup k novinárom

5. Rozhodnutiu poroty predchádza transparentná interná diskusia, v ktorej každý člen obháji svoju nomináciu na ocenenie. Obsah tejto diskusie môže, a nemusí byť zverejnený podľa rozhodnutia poroty.

HALUZA Ivan. Zástupca šéfredaktora Trend

HALUZA Ivan

KVASŇOVSKÝ Richard. Vedúci domácej redakcie TASR

KVASŇOVSKÝ Richard

BENEDIGOVÁ Michaela. Managing director Seesame

BENEDIGOVÁ Michaela

MATTYAŠOVSKÝ Tibor. Šéfredaktor spravodajstva TV Markíza

MATTYAŠOVSKÝ Tibor

MACHALÍK Vladimír. Predseda Asociácie hovorcov Slovenska

MACHALÍK Vladimír

RADIČOVÁ Iveta. Dekanka Fakulty masmédií Paneurópskej vysokej školy v Bratislave

RADIČOVÁ Iveta

ČELIGA Martin. Vedúci redakcie politiky Nový Čas

ČELIGA Martin