Hovorca roka 2016, vyberte ho Vy!

Porota

Odbornú porotu zostavuje organizátor AHS.

Každý z oslovených porotcov vyberá z nominácií, o ktorých rozhodli hlasujúci v ankete na www.hovorcaroka.sk v každej z kategórií a ktoré spĺňajú podmienky na udelenie ocenenia podľa štatútu. Odborná porota najneskôr 7 dní pred dňom vyhlásenia cien Hovorca roka zasadne a zo zoznamu nominovaných v tajnom hlasovaní zvolí ocenených v jednotlivých kategóriách podľa čl. II. až VI. tohto štatútu. Jedného z hovorcov v každej kategórii navrhne na ocenenie Hovorca roka podľa čl. II. až VI. tohto štatútu, spomedzi nich následne vyberie nositeľa ocenenia.

Hovorca roka by mal byť príkladom, to znamená, že jeho vystupovanie charakterizuje:

-etika
-komunikatívnosť
-ovládanie témy, ku ktorej sa vyjadruje
-presnosť v obsahu prejavov
-kultivované správanie a vystupovani
-zachovávanie etikety a protokolu
-tón prejavu bez urážlivej, či ponižujúcej intonácie
-príjemný vzhľad
-rétorika
-znalosť slovenského jazyka
-schopnosť komunikovať v cudzom jazyku

Rozhodnutiu poroty predchádza transparentná interná diskusia, v ktorej každý člen obháji svoju nomináciu na ocenenie. Obsah tejto diskusie môže, a nemusí byť zverejnený podľa rozhodnutia poroty.

ZÁBORSKÝ Ján. Vedúci redaktor Trendu

ZÁBORSKÝ Ján

KVASŇOVSKÝ Richard. Vedúci domácej redakcie TASR

KVASŇOVSKÝ Richard

BENEDIGOVÁ Michaela. Managing director Seesame

BENEDIGOVÁ Michaela

MATTYAŠOVSKÝ Tibor. Šéfredaktor spravodajstva TV Markíza

MATTYAŠOVSKÝ Tibor

DECKEROVÁ Veronika. Managing director Supreme Communication

DECKEROVÁ Veronika

ACHBERGER Ria. Katedra marketingovej komunikácie, Filozofická fakulta UK

ACHBERGER Ria