Hovorca roka 2017, vyberte ho Vy!

Porota

Odbornú porotu zostavuje organizátor AHS.

Každý z oslovených porotcov vyberá z nominácií, o ktorých rozhodli hlasujúci v ankete na www.hovorcaroka.sk v každej z kategórií a ktoré spĺňajú podmienky na udelenie ocenenia podľa štatútu. Odborná porota najneskôr 7 dní pred dňom vyhlásenia cien Hovorca roka zasadne a zo zoznamu nominovaných v tajnom hlasovaní zvolí ocenených v jednotlivých kategóriách podľa čl. II. až VI. tohto štatútu. Jedného z hovorcov v každej kategórii navrhne na ocenenie Hovorca roka podľa čl. II. až VI. tohto štatútu, spomedzi nich následne vyberie nositeľa ocenenia.

Hovorca roka by mal byť príkladom, to znamená, že jeho vystupovanie charakterizuje:

-etika
-komunikatívnosť
-ovládanie témy, ku ktorej sa vyjadruje
-presnosť v obsahu prejavov
-kultivované správanie a vystupovani
-zachovávanie etikety a protokolu
-tón prejavu bez urážlivej, či ponižujúcej intonácie
-príjemný vzhľad
-rétorika
-znalosť slovenského jazyka
-schopnosť komunikovať v cudzom jazyku

Rozhodnutiu poroty predchádza transparentná interná diskusia, v ktorej každý člen obháji svoju nomináciu na ocenenie. Obsah tejto diskusie môže, a nemusí byť zverejnený podľa rozhodnutia poroty.

HALUZA Ivan. Zástupca šéfredaktora Trend

HALUZA Ivan

KVASŇOVSKÝ Richard. Vedúci domácej redakcie TASR

KVASŇOVSKÝ Richard

BENEDIGOVÁ Michaela. Managing director Seesame

BENEDIGOVÁ Michaela

MATTYAŠOVSKÝ Tibor. Šéfredaktor spravodajstva TV Markíza

MATTYAŠOVSKÝ Tibor

MACHALÍK Vladimír. Predseda Asociácie hovorcov Slovenska

MACHALÍK Vladimír

RADIČOVÁ Iveta. Dekanka Fakulty masmédií Paneurópskej vysokej školy v Bratislave

RADIČOVÁ Iveta

ČELIGA Martin. Vedúci redakcie politiky Nový Čas

ČELIGA Martin