Hovorca roka 2019, vyberte ho Vy!

Porota

Odbornú porotu zostavuje organizátor AHS.

1. Ceny Hovorca roka 2019, podľa Štatútu udeľuje odborná porota pozostávajúca z maximálne 11 osobností, ktorá ocení najlepších hovorcov v jednotlivých kategóriách a TOP Hovorcu roka 2019. Porotu zostavuje organizátor AHS.

2. Odbornú porotu tvoria

a) významné osobnosti v oblasti mediálnej komunikácie, public relations, reklamy a žurnalistiky, 
b) osoby staršie ako 18 rokov, ktoré sú štátnymi príslušníkmi Slovenskej republiky alebo majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
c) členom odbornej poroty môže byť aj osoba, ktorá je členom AHS, alebo osoba, ktorá bola v minulosti ocenená ako Hovorca roka v ktorejkoľvek z kategórií vrátane Ceny TOP Hovorca roka,
d) počet členov poroty nesmie presiahnuť 11 osôb,
e) predsedom poroty je predseda Asociácie hovorcov Slovenska.

3. Každý z oslovených porotcov nominuje päť kandidátov v každej z kategórií, ktorí spĺňajú podmienky na udelenie ocenenia podľa tohto štatútu. Piati kandidáti, ktorí získajú najvyšší počet bodov po sčítaní všetkých hodnotiacich hárkov sú nominovaní do shortlistu Hovorca roka 2019. Následne o víťazoch shortlistov v kategóriách Samospráva a neziskový sektor, Štátna správa a štátny sektor a Privátny a komerčný sektor rozhodne novinárska obec v online hlasovaní na www.hovorcaroka.sk.

4. Držiteľa ocenenia TOP Hovorca roka, ktorý spĺňa podmienky na udelenie ocenenia podľa tohto štatútu nominuje po vzájomnej dohode odborná porota.

4. Porota by pri svojom rozhodovaní mala zohľadniť predovšetkým tieto kritériá:

Hlavné kritérium je profesionalita. Pod týmto pojmom je treba vnímať viac daností a schopností.  Hovorca roka by mal byť príkladom, to znamená, že jeho vystupovanie charakterizuje príkladná/-é/-ý:

1. Komunikačné zručnosti

- dostupnosť
- zrozumiteľnosť
- reagovanie na položenú otázku
- profesionálne vystupovanie

2. Odbornosť v oblasti

- všeobecný prehľad
- rešpekt v organizácii
- práca s odbornými témami
- práca s backgroundom

3. Zmena vyplývajúca z kampane

- vedenie komunikačných kampaní
- prínos pre reputáciu organizácie
- proaktívna komunikácia nových tém
- iniciácia pozitívnych zmien v organizácii

4. Etické správanie

- osobná integrita
- správanie sa na sociálnych sieťach
- neposkytovanie zavádzajúcich informácií
- jednotný prístup k novinárom

5. Rozhodnutiu poroty predchádza transparentná interná diskusia, v ktorej každý člen obháji svoju nomináciu na ocenenie. Obsah tejto diskusie môže, a nemusí byť zverejnený podľa rozhodnutia poroty.

HALUZA Ivan. Zástupca šéfredaktora Trend

HALUZA Ivan

DEVERA Zuzana. Šéfredaktorka SITA

DEVERA Zuzana

MATTYAŠOVSKÝ Tibor. Šéfredaktor spravodajstva TV Markíza

MATTYAŠOVSKÝ Tibor

MACHALÍK Vladimír. Riaditeľ odboru komunikácie a marketingu MPRV, predseda Asociácie hovorcov Slovenska

MACHALÍK Vladimír

ČELIGA Martin. Vedúci redakcie politiky Nový Čas

ČELIGA Martin

LEXMANOVÁ Soňa. Riaditeľka Asociácie PR agentúr SR

LEXMANOVÁ Soňa

KOVÁČOVÁ Jana. Vedúca oddelenia komunikácie Národná banka Slovenska

KOVÁČOVÁ Jana

RADIČOVÁ Iveta. Dekanka Fakulty masmédií Paneurópskej vysokej školy

RADIČOVÁ Iveta