Hovorca roka 2019, vyberte ho Vy!

Hovorca roka 2009

Prišiel rok 2009 a na Made in Media party sme odštartovali Hovorcu roka.

V spolupráci s Asociáciou hovorcov Slovenska sme na čisto novinárskej akcii po prvý krát vyhlásili najlepších hovorcov roka. Vyberala ich odborná porota v dvojkolovom rozhodovaní. Prestížne ocenenia si prevzali najlepší hovorcovia v štyroch kategóriách.  

Obavy z vedomého miešania novinárov a hovorcov na jednej akcii sa po tejto prvej skúsenosti rýchlo rozptýlili. Keďže predošlým povolaním väčšiny hovorcov bola novinárčina, išlo vlastne o stretnutie bývalých kolegov, hoci aktuálne pôsobiacich na opačných brehoch rieky.

Naj hovorca roka
BAČA Ján. Hovorca U.S.Steel Košice

BAČA Ján

Naj hovorca v kategórii Štátna správa a štátny sektor
ŠKODA Ján. Hovorca Ministerstva zahraničných vecí SR

ŠKODA Ján

Naj hovorkyňa v kategórii Samospráva a neziskový sektor
BOBRÍKOVÁ Zuzana. Vedúca referátu pre styk s médiami a verejnosťou a hovorkyňa predsedu VÚC Košice

BOBRÍKOVÁ Zuzana

Naj hovorca v kategórii Privátny a komerčný sektor
ORLOVSKÝ Ján. Vedúci kancelárie predstavenstva a hovorca spoločnosti ZSE

ORLOVSKÝ Ján